Кафедра Управління персоналом та економіки праці

Стрельбіцький П.А. – кандидат економічних наук, доцент

 

Андрейцева І.А. – кандидат економічних наук, доцент

Олійник Н.Ю. – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Семендяк В.М. – кандидат економічних наук, асистент

Рарок О.В. – кандидат економічних наук, старший викладач

Рарок Л.А. – кандидат економічних наук, асистент