Кафедра Управління персоналом та економіки праці

Лотоцький І.І. – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

 

Стрельбіцький П.А. – кандидат економічних наук, доцент

Андрейцева І.А. – кандидат економічних наук, доцент

Олійник Н.Ю. – кандидат педагогічних наук, доцент

Семендяк В.М. – кандидат економічних наук, старший викладач

Рарок О.В. – кандидат економічних наук, старший викладач

Рарок Л.А. – кандидат економічних наук, асистент