Туризм і готельно-ресторанна справа

Антропологія

Методика наукових досліджень

Міжнародна готельна індустрія

Міжнародне право

Міжнародний туризм

Професійна та корпоративна етика

Психологія управління

Реінжиніринг

Стратегія розвитку курортної справи

Технологія продуктів дієтичного і лікувального профілактичного призначення

Технологія продуктів харчування функціонального призначення

Туроперейтинг

Готельно-ресторанний бізнес регіону

Державне управління готельно-ресторанним бізнесом

Ділові та протокольні заходи в ГРС

Економічна безпека підприємства

Курортне обслуговування

Сучасні технології виробництва харчової продукції