План наукової роботи

ПЛАН

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА І СЕМЕСТР 2020–2021 Н.Р.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Активізація роботи з опублікування наукових статей науково-педагогічних працівників університету у виданнях міжнародних науко-метричних баз, зокрема, Scopus, Web of Science Упродовж семестру Ткачук В.В., Боднарчук Т.Л.
2. Розроблення плану підготовки та видання монографій науково-педагогічними працівниками кафедр факультету Вересень, 2020 р. Ткачук В.В.
3. Підготовка Плану проведення наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів та науково-методичних семінарів на базі університету у 2021 р. Грудень, 2020 р. Боднарчук Т.Л.
4. Організація видання збірників наукових праць викладачів факультету Упродовж семестру Боднарчук Т.Л.
5. Контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів та її обліку (розділ «Наукова робота») Упродовж семестру Ткачук В.В.
6. Підготовка звіту про результати наукової роботи науково-педагогічних працівників факультету Грудень, 2020 р. Боднарчук Т.Л.
7. Організація, проведення та контроль за роботою студентських наукових гуртків і проблемних груп,  залучення до їх діяльності студентів молодших курсів Упродовж семестру Боднарчук Т.Л.
8. Організація та проведення І туру Всеукраїнського  конкурсу студентських наукових робіт Листопад-грудень, 2020 р. Боднарчук Т.Л., завідувачі кафедр
9. Організація та проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади Січень-лютий, 2021 р. Боднарчук Т.Л., завідувачі кафедр
10. Налагодження співпраці факультету з науково-дослідними установами, іншими ЗВО щодо організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти Упродовж семестру Боднарчук Т.Л., завідувачі кафедр
11. Організація видання збірників наукових праць здобувачів вищої освіти факультету Упродовж семестру Боднарчук Т.Л., завідувачі кафедр

 

Заступник декана з наукової роботи

та інформатизації навчального процесу                                    Т.Л. Боднарчук