Cтудентські гуртки та проблемні групи

ГРАФІК РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ ТА ПРОБЛЕМНИХ ГРУП

ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ у 2020-2021 н. р.

№ п/п Керівник

Тема

Кількість студентів

Час

проведення

Кафедра економіки підприємства

1 Мазур Н.А. д.е.н., професор Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством 5 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

2 Ящишина І.В. д.е.н., професор Проблеми інноваційного розвитку підприємництва регіону 5 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

3 Семенець І.В. к.е.н., доцент Податкова система: міжнародний та вітчизняний досвід 5 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

4 Свідер О.П. к.е.н., доцент кафедри Глобалізаційні процеси в сучасній світовій економіці 5 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

5 Кушнір О.К. к.е.н., доцент кафедри Інформаційне забезпечення прийняття рішень 5 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

6 Боднарчук Т.Л. к.е.н., ст. викладач Зовнішньоторговельна політика України у контексті інтеграційних умов 4 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

7 Буторіна В.Б. к.е.н., ст. викладач Інноваційне підприємництво у сфері послуг 5 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

8 Чаплінський В.Р.  к.е.н., ст. викладач Інформатизація суспільства в ХХІ ст. 4 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

Кафедра менеджменту

9 Лисак В.Ю., к.е.н., доцент Розвиток людського капіталу України 5 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

10 Стрельбіцький П.А., к.е.н., доцент Банківська система України в умовах економічної кризи 8 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

11 Олійник Н.Ю., к.п.н., доцент Використання педагогічних технологій при вивчені економічних дисциплін 9 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

12 Андрейцева І.А., к.е.н., доцент Формування та використання трудового потенціалу України 9 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

13 Рарок О.В., к.е.н., старший викладач Проблеми та перспективи розвитку сучасного ринку праці в регіоні 8 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

14 Рарок Л.А., к.е.н., старший викладач Сучасні інструменти менеджменту 8 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

15 Семендяк В.М., к.е.н., старший викладач Удосконалення державного управління соціальним розвитком 8 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

16 Баженова С.Е., д.і.н., професор Інноваційні технології в туристичній галузі 10 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1400 до 1500 год.

17 Баженова С.Е., д.і.н., професорВеселовська Т.Є., к.т.н., доцент кафедри Кулінарна етнологія 10 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

18 Опря Б.О., к.і.н., старший викладач Особливості екскурсійної діяльності 10 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

19 Веселовська Т.Є., к.т.н., доцент кафедри Подільська народна кухня і традиції харчування 7 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1400 до 1500 год.

20 Марусей Т.В., к.е.н., доцент Сучасні інформаційні технології в туризмі 10 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

21 Матвейчук Л.О., д.н. з держ.управл., професор кафедри Інноваційний менеджмент в туризмі 9 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

22 Олійник О.С., к.е.н., доцент кафедри Cертифікація товарів і послуг 10 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

23 Ковтуник І.І., к.г.н., старший викладач Проблема раціонального використання туристичних ресурсів України 8 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

24 Хоптяр А.Ю., к.і.н., старший викладач Меморіальний туризм 7 другий та четвертий вівторок кожного місяця

з 1500 до 1630 год.

Разом

 

174