Академічна доброчесність в інституційній практиці економічного факультету

9 жовтня 2020 року для студентів 1 курсу спеціальностей 051 «Економіка  підприємства», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» головою комісії з академічної доброчесності, доктором економічних наук, професором, завідувачем кафедри економіки підприємства Мазур Наталією Анатоліївною було проведено презентацію з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Студенти ознайомилися з основними принципами академічної доброчесності, якими повинні керуватися учасники освітнього процесу, порядком реалізації політики академічної доброчесності в університеті, основними видами порушень, а також відповідальністю здобувачів вищої освіти за порушення академічної доброчесності під час навчання в університеті.

Студенти 1 курсу знатимуть надалі, якими законодавчими та нормативними документами регулюються дані питання, а також про роботу комісії з академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.