Робота експертів МОН України в КПНУ ім. Огієнка

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка з 25 червня по 27 червня 2018 року працює експертна комісія у складі: голова комісії – Кравченко Михайло Федорович, завідувач кафедри технологій і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету, доктор технічних наук, професор та Полстяна Надія Володимирівна – професор кафедри готельного і ресторанного бізнесу Харківського державного університету харчування та торгівлі, кандидат технічних наук, доцент.Під час проведення акредитаційної експертизи комісія перевіряє достовірність інформації, поданої навчальним закладом Міністерству освіти і науки України, фактичний стан кадрового, матеріально-технічного навчально-методичного та інформаційного забезпечення університету, відповідність якісних характеристик підготовки магістрів державним вимогам, наявність та ефективність функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. У процесі перевірки експертною комісією здійснено  комплексну контрольну роботу з дисципліни «Організація готельного господарства» у групі GRS1-B14.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *