Результати Всеукраїнської науково-практичній конференції «Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя»

Студенти магістранти 25 травня 2018 року взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя», яку організовував економічний факультет та НДС «Центр економічних досліджень» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нагірняк Валерій Ігорович, магістрант спеціальності 051 Економіка, виступив з доповіддю на тему: «Особливості страхування сфери підприємництва». Усс Вадим Сергійович, магістрант спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, виступив з доповіддю на тему: «Шляхи покращення маркетингової стратегії на підприємстві». Доповіді прозвучали в рамках секції №2 «Підприємництво, наука та освіта як важливі чинники реалізації євроінтеграційного вибору України». Керівництво науковою роботою студентів здійснював доцент кафедри економіки підприємства – Кушнір Оксана Климівна. В процесі роботи конференції студенти також дізналися про можливості мережі EEN у контексті розкриття європейського досвіду трансферу технологій.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *