Робота експертів МОН України в КПНУ ім. Огієнка

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка з 25 червня по 27 червня 2018 року працює експертна комісія у складі: голова комісії – Кравченко Михайло Федорович, завідувач кафедри технологій і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету, доктор технічних наук, професор та Полстяна Надія Володимирівна – професор кафедри готельного і ресторанного бізнесу Харківського державного університету харчування та торгівлі, кандидат технічних наук, доцент. (more…)

Карпати 2018

4-6 травня, наші викладачі, Рарок Лілія Анатоліївна та Рарок Олександр Васильович разом зі студентами економічного факультету КПНУ імені Івана Огієнка, відвідали мальовничі куточки нашої країни,  а саме побували в Яремче та Буковелі.  (more…)

Науково-теоретичний семінар «Інноваційні зміни у системі вищої освіти за сучасних умов»!

15 червня 2018 року на економічному факультеті відбувся науково-теоретичний семінар «Інноваційні зміни у системі вищої освіти за сучасних умов». Тематика обговорення включала низку проблемних аспектів інноваційної трансформації сучасної вищої школи, а саме такі: активізація дистанційних форм навчання; розробка ефективної компетентнісної моделі підготовки бакалавра і магістра; впровадження моделі SMART-освіти в умовах інформаційно-інноваційної трансформації вищої школи; посилення міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти; використання ІНТЕРНЕТ-простору як засобу профорієнтації тощо. (more…)

Результати Всеукраїнської науково-практичній конференції «Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя»

Студенти магістранти 25 травня 2018 року взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя», яку організовував економічний факультет та НДС «Центр економічних досліджень» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (more…)