Х Міжнародна науково-практична конференція!!!

11–12 травня 2017 року на економічному факультеті відбулась Х Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети  та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті».

Співорганізаторами наукового заходу виступили Міністерство освіти і науки України, Кам’янець-Подільська міська рада, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва Національної академії наук України», Комратський державний університет, м. Комрат (Республіка Молдова), Академія технологій, м. Резекне (Латвійська Республіка), Інститут економіки Національної академії наук Білорусі (Республіка Білорусь).

У конференції прийняло участь 120 представників наукової спільноти, у тому числі 17 іноземних учасників – 8 учасників з Республіки Білорусь, 4 учасника з Республіки Польща, 2 учасника з Республіки Молдова, 2 учасника з Російської Федерації, 1 учасник з Латвійської Республіки. Широкою була і вітчизняна географія конференції: міста Харків, Київ, Одеса, Вінниця, Львів, Ніжин, Мукачеве, Ірпінь, Кам’янець-Подільський. Про високий рівень науковості заходу свідчить участь 25 докторів наук, 18 професорів та 73 кандидатів наук.

Представники вітчизняної наукової думки продемонстрували свіжі ідеї та методологічні підходи до дослідження теоретичних і прикладних проблем за напрямками роботи конференції. Широко була презентована академічна наукова спільнота:  ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». Свої статті у Віснику розмістили представники з 19 вищих навчальних закладів України.

Для безпосередньої участі у конференції до нашого університету завітали 28 запрошених науковців, серед яких 8 докторів наук і 11 кандидатів наук. Іноземну наукову спільноту під час роботи конференції у черговий раз презентували троє учасників з Познанського університету економіки (Республіка Польща) та кандидат технічних наук з Республіки Білорусь.

Робота заходу була організована в рамках пленарного засідання та за сімома секціями за актуальними тематиками – «Сучасний економічний розвиток: інноваційний аспект», «Проблеми та перспективи функціо­нування підприємства і підприємництва», «Пріоритети забезпечення розвитку людського потенціалу та нагромадження людського капіталу», «Розвиток індустрії гостинності: історичний, географічний та економічний аспекти», «Економічна безпека як основа соціально-економічного розвитку», «Регіональна політика і самоуправління територій в умовах децентралізації управління економікою», «Соціальні інновації та соціальне підприємництво як засіб вирішення соціальних проблем в умовах скорочення бюджетного фінансування».

Яскравістю відзначилась і екскурсійна програма заходу. Для гостей конференції було проведено загальну екскурсію містом, а також організовано поїздку до Історико-архітектурного заповідника «Хотин» та с. Кривче (Кришталева печера).

За результатами міжнародної конференції опубліковано «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Економічні науки» у двох томах, до яких загалом включено 79 статей.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *