Презентація результатів наукової роботи за 2016 рік!

26 січня відбулося засідання Вченої ради університету, на якому доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи Конет І.М. презентував результати наукової та науково-технічної діяльності  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2016 рік. Read more

Звіт про наукову роботу викладачів економічного факультету за 2016 рік

ЗВІТ

про наукову діяльність професорсько-викладацького складу економічного факультету за період 2016 року

За 2016 рік педагогічним колективом економічного факультету була проведена наукова робота за диверсифікованими напрямками:

1. Викладачі кафедри економіки підприємства успішно виконували роботу над науково-дослідною темою: «Особливості функціонування і прогнозування розвитку суб’єктів господарювання в сучасних умовах» (ДР 0113U004345, строк виконання 2013-2018). Крім того, Лисак В.Ю., Матвейчук Л.О., Олійник О.С. та Боднарчук Т.Л. працюють над 5 зовнішніми науково-дослідними темами. Викладачі факультету здійснюють роботу над індивідуальними темами НДР, результатом чого є захист дисертації, публікація наукових статей, участь у науково-практичних конференціях (Додаток 1). Read more