Ткачук Віталій Валерійович

Посада декан факультету, доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь кандидат економічних наук

Вчене звання доцент кафедри менеджменту і бізнесу

Освіта

Подільська державна аграрно-технічна академія, 1999 р., спеціальність «Аграрний менеджмент», кваліфікація менеджер-економіст

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність

08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами,

Тема

Технологія процесів управління у виробничих системах АПК

Науковий керівник

доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Завадський Йосип Станіславович

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації

Національний аграрний університет, Київ, 2004.

Професійна діяльність

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник (у 2016-2017 н.р.):

Економіка підприємства

Менеджмент

Конкурентоспроможність підприємства

Маркетинг

Управління проектами

 

Повний список праць