Студентське наукове товариство

РАДА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

економічного факультету

на 2017 – 2018 н.р.

 

 1. Щербан Юлія Ігорівна (PTBb1-M17) – голова Ради СНТ – координація науково-дослідної роботи студентів та підготовка звітної документації щодо роботи СНТ;
 2. Кисилівська Юлія Станіславівна (Ep1-B16) – інформування студентів про можливість участі у всеукраїнських та міжнародних наукових студентських конференціях, семінарах, конкурсах та виставках студентських робіт, олімпіадах;
 3. Харевський Володимир Борисович (ООb1-M17) – інформування студентів про проведення програм наукового обміну студентів та можливості отримання наукових грантів;
 4. Матковська Анастасія Станіславівна (Mgb1-M17) – допомога у проведені студентських олімпіад, творчих завдань, наукових конференцій та круглих столів;
 5. Тарасюк Дарина Анатоліївна (PTBb1-M17) – сприяння міжвузівської взаємодії щодо наукової роботи студентів;
 6. Новак Дмитро Андрійович (GRS1-B14) – допомога у підготовці випуску студентських наукових видань;
 7. Янчишина Тетяна Олександрівна (Ep1-B17) – контроль за діяльністю наукових гуртків та проблемних груп;
 8. Кріль Оксана Василівна (PTB1-B16) – контроль за участю членів СНТ у засіданнях та зборах Ради;
 9. Петришина Оксана Вікторівна (GRS1-B14) – підготовка пропозицій щодо вдосконалення діяльності СНТ факультету.

 

НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

економічний факультет

на 2016 – 2017 н.р.

 

 1. Кафедра економіки підприємства

1.1. Наукові гуртки:

 1. Маркетингові стратегії цінової, товарної, збутової і комунікаційної політики – 6 студентів.

Керівник – к.е.н., доцент Ткачук В.В.

 1. Особливості підвищення потенціалу регіону – 6 студентів.

Керівник – к.е.н., доцент кафедри Кушнір О.К.

 1. Інтелектуалізація сучасної економічної системи – 5 студентів.

Керівник – к.е.н., старший викладач кафедри Чаплінський В.Р.

 

1.2. Проблемна група (входить до складу Центру регіональних досліджень): 

 1. Проблеми інноваційного розвитку підприємств регіону – 5 студентів.

Керівник – д.е.н., професор Ящишина І.В.

 

 1. Кафедра управління персоналом та економіки праці 
 1. Сучасна мотивація праці на підприємстві – 15 студентів.

Керівник – к.е.н., доцент Стрельбіцький П.А.

 1. Механізм регулювання соціально-трудових відносин за умов глобалізації – 7 студентів.

Керівник – к.е.н., доцент Андрейцева І.А.

 1. Проблеми контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки – 7 студентів.

Керівник – к.п.н., доцент Олійник Н.Ю.

 1. Розвиток та ефективне функціонування сучасного ринку праці – 8 студентів.

Керівник – к.е.н., старший викладач кафедри Рарок О.В.

 1. Корпоративна культура підприємства, організації та установи – 6 студентів.

Керівник – к.е.н., асистент кафедри Рарок Л.А.

 

 1. Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

1.1. Наукові гуртки: 

 1. Впровадження інноваційних технологій у туристичну галузь – 10 студентів.

Керівник – д.і.н., професор кафедри Баженова С.Е.

 

1.2. Проблемна група: 

 1. Кухні народів світу – 7 студентів.

Керівник – д.і.н., професор кафедри Баженова С.Е.

 

 Звіт зі студентської науки за 2016 рік

Завантажити (DOC, 49KB)

 

Збірники наукових праць студентів та магістрантів, у яких висвітлено результати діяльності студентського наукового товариства

 1. Збірник матеріалів за результатами ІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. – 76 с. (2 публікації студентів факультету)
 2. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 8. – 172 с. (6 публікацій студентів факультету)
 3. Збірник матеріалів за результатами ІІІ науково-практичної конференції студентів і магістрантів економічного факультету «Проблеми і перспективи сталого розвитку України». – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. – 158 с. (57 публікацій студентів факультету)

Загалом за 2014–2015 н. р. опубліковано 65 статей та тез студентів факультету.

 

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ V НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Завантажити (PDF, 4.1MB)

Участь студентів у олімпіадах, наукових конкурсах,

конференціях, форумах та семінарах

Всеукраїнські студентські олімпіади.

Викладачами кафедри економіки підприємства Лисаком В.Ю. та Олійник О.С. у ІІ семестрі підготовлено двох студенток ІІІ курсу Бойчук К.Р. і Пронозюк О.І. до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з економіки підприємства, за результатами якої вони отримали сертифікати. Олімпіада відбулася 21-23 квітня 2015 року в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

Викладачем кафедри туризму та економічної теорії Буторіною В.Б. у ІІ семестрі підготовлено двох студенток ІІІ курсу Божко Ю.С. і Баб’як М.А. до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії (м. Київ), за результатами якої Божко Ю.С. нагороджена грамотою за оригінальний підхід до виконання індивідуального завдання творчого характеру.

Наукові та навчальні конкурси.

Викладачі кафедри туризму та економічної теорії організували та провели 28 листопада 2014 року навчальний конкурс «Практичні навички ресторанної справи», де продемонстрували свої знання та вміння чотири студентські команди І-ІІІ курсів напряму підготовки Туризм та І курсу напряму підготовки Готельно-ресторанна справа.

Під керівництвом старших викладачів кафедри Опрі Б.О. та Буторіної В.Б. студенти взяли участь у ІV Буковинському студентському фестивалі науки (м. Чернівці, 18-20 травня 2015 р.), на якому вони презентували комерційний інноваційний проект. За результатами фестивалю команда нагороджена грамотою за участь.

Науково-практичні конференції.

У роботі звітної конференції за підсумками науково-дослідної роботи студентів і магістрантів університету у 2014–2015 навчальному році взяли участь 20 студентів.

На економічному факультеті 31 жовтня 2014 р. успішно пройшла ІІ науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». У її роботі взяли участь 28 студентів, які проводили наукову дискусію у 6 секціях.

18 травня 2015 р. відбулась ІІІ науково-практична конференція студентів і магістрантів економічного факультету «Проблеми і перспективи сталого розвитку України», до проведення її було залучено 57 студентів, які працювали у 5 секціях.

Студенти економічного факультету Петик А., Дьомічева А., Храбрих М. та Ленчицька Н. галузі знань 1401 Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа взяли участь у І Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності», яка відбулась 24 листопада 2015 року у м. Запоріжжя.

21 квітня 2016 року на економічному факультеті відбулась IV науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Видано збірник матеріалів за її результатами. У збірнику вміщено матеріали, що є наслідком науково-дослідницької праці студентів та магістрантів економічного факультету, які стали учасниками IV науково- практичної конференції, а також студентів вищих навчальних закладів міста І-ІІ рівнів акредитації, які взяли участь у економічному форумі «Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах». Автори статей досліджують різноманітні актуальні проблеми в галузі економічної теорії, економіки підприємства, економіки праці, розвитку системи фінансів, аналізу, обліку, діяльності підприємств сфери.

Наукові форуми.

студенти - 0002 студенти - 0004 студенти - 0006 студенти - 0008 студенти - 0010 студенти - 0012 студенти - 0014 студенти - 0016 студенти - 0018 студенти - 0020 студенти - 0022

Кафедрою економіки підприємства 6 листопада 2014 р. проведено ІІІ економічний форум «Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах», на який було запрошено 50 учасників. Співорганізаторами виступили Кам’янець-Подільське відділення київського фінансово-економічного коледжу Національного університету ДПС України, Кам’янець-Подільський індустріальний коледж, Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості НУХТ, Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат, Хмельницький кооперативний торгівельно-економічний інститут.

28 жовтня 2015 р. проведено IV економічний форум «Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах», до участі у якому залучено студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Кам´янець-Подільського району, а також студентів економічного факультету. Даний захід окрім науково-практичної має також профорієнтаційну функцію.

Семінари-практикуми та круглі столи.

21 листопада 2014 року проведено семінар-практикум для студентів економічного факультету на тему «Правове регулювання оподаткування в Україні», який зацікавив 25 студентів. Захід було організовано за участю фахівців податкових органів на базі Кам’янець-Подільській об’єднаної державної податковій інспекції головного управління Міністерство доходів і зборів України у Хмельницькій області.

4 грудня 2014 р. на базі лабораторії інноваційних технологій в туризмі організовано круглий стіл «Інноваційні PR-технології в туризмі». Участь взяли 4 команди. Результати засідання круглого столу було використано у практичній діяльності Хмельницької кампанії СП «Гюрсес-Інтур».

Участь студентів економічного факультету

у Всеукраїнських студентських олімпіадах

Студенти економічного факультету у квітні та травні 2016 року взяли участь у ІІ турах трьох Всеукраїнських студентських олімпіад. 19–21 квітня 2016 р. на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (напряму підготовки) «Економіка підприємства».

 Задачі, які пропонувалися до розв’язання, передбачали наявність у студентів знань у межах нормативних дисциплін циклу професійної підготовки спеціальності (напряму підготовки) «Економіка підприємства». Учасникам було запропоновано тести та завдання з дисциплін: «Економіка підприємства», «Потенціал і розвиток підприємства», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Стратегія підприємства», «Планування і контроль на підприємстві», «Проектний аналіз», «Економіка праці й соціально‐трудові відносини», «Управління витратами», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків».

Честь нашого університету захищали студенти четвертого і п’ятого курсів економічного факультету Бурдига Наталя, Сливчук Олег, Бойчук Каріна. Під час підготовки студентам допомагали керівники кандидат економічних наук, доцент Лисак В.Ю. та старший викладач кафедри економіки підприємства Олійник О.С. В олімпіаді взяли участь 118 студентів, які представляли 54 вищі ВНЗ України. За результатами олімпіади Сливчук Олег посів 25 місце, а Бурдига Наталя – 28.

15 квітня 2016 р. на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася важлива академічна подія – урочисте нагородження переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економічна теорія», що проходила з 12 по 15 квітня.

Олімпіада проходила у два тури, перший із яких передбачав виконання тестового та письмового завдання розрахункового характеру, а другий – вирішення комплексного творчого ситуаційного завдання.

Честь нашого університету захищали студенти третього курсу економічного факультету Матковська Анастасія та Щербан Юлія. Керівники: Буторіна В.Б., Боднарчук Т.Л.

Цього року в олімпіаді взяли участь близько 60 студентів, які представляли 34 вищі навчальні заклади з 15 областей України та міста Києва. За результатами олімпіади Матковська Анастасія посіла 26 місце, а Щербан Юлія – 24.

11–13 травня 2016 р. на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Туризм», спеціальністю «Туризмознавство». Конкурс складався із двох турів: ситуаційне завдання та тестування. Честь нашого університету захищали студенти четвертого курсу економічного факультету Антосюк Тарас і Панасюк Ольга. Підготовка учасників здійснювалась під керівництвом доктора історичних наук, професора Баженової С.Е., кандидата історичних наук, старшого викладача Опрі Б.О., кандидата економічних наук, старшого викладача Буторіної В.Б.

Цього року в олімпіаді взяли участь близько 61 студент, які представляли 35 вищих навчальних закладів України. За результатами олімпіади Панасюк Ольга посіла 16 місце, а Антосюк Тарас – 12 місце.

Вітаємо учасників олімпіад з гарними результатами!