Стрельбіцький Петро Аполлонович

Особисті дані науково-педагогічного працівника

_DSC0272

Стрельбіцький Петро Аполлонович

Посада доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Науковий ступінь кандидат економічних наук

Вчене звання доцент

 

Освіта

Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, 1988р. Спеціальність – «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва» Економіст-організатор

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність

08.00.05  «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями».

Тема

Розвиток економічних відносин в сільськогосподарських підприємствах

Науковий керівник

Пиркін Володимир Іванович, к.е.н., провідний науковий співробітник

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації

Українська академія аграрних наук

 

Професійна діяльність

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2015-2016 н.р.):

Управління соціальним розвитком,

Управління брендом роботодавця,

Глобальна економіка; Управління персоналом,

Організація праці.

Повний список праць