Семендяк Вадим Михайлович

Особисті дані науково-педагогічного працівника

_DSC0250

Семендяк Вадим Михайлович

Посада асистент кафедри управління персоналом та економіка праці

Науковий ступінь кандидат економічних наук

Освіта

Подільська державна аграрно-технічна академія, економіст-менеджер

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність

Економіка та управління національним господарством

Тема

Організаційно-економічний механізм вексельних розрахунків в сільському господарстві України

Науковий керівник

Лупенко Юрій Олексійович

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України

Професійна діяльність

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2015-2016 н.р.)

Загально обов’язкове державне соціальне страхування,

Соціальна відповідальність,

Менеджмент продуктивності,

Управління соціальним розвитком,

Інвестування

Наукові публікації

  1. Зарубіжний досвід вексельних розрахунків
  2. Сучасний стан застосування вексельних розрахунків в сільському господарстві
  3. Теоретичні засади механізму здійснення вексельних розрахунків
  4. Развитие государственного регулирования вексельного обращения в аграрном секторе экономики Укранины
  5. Удосконалення організації вексельних розрахунків в аграному секторі економіки.
  6. Розвиток організаційно-економічного механізму вексельних розрахунків в сільському господарстві.