Свідер Олександр Полікарпович

DSC_0143Особисті дані науково-педагогічного працівника

Свідер Олександр Полікарпович

Посада Асистент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь Кандидат економічних наук

Освіта

  1. Подільська державна аграрно-технічна академія, 2001 р., менеджер-економіст
  2. Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2002 р., вчитель історії

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Тема

Оцінка прямого іноземного інвестування промислових підприємств

Науковий керівник

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Войнаренко Михайло Петрович, Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки України, проректор з науково-педагогічної роботи

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації Хмельницький національний університет

 Професійна діяльність

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2016-2017 н.р.):

Міжнародна економіка,

Проектний аналіз,

Економічна теорія (Основи економічної теорії),

Економічна теорія (Економіка),

Глобальна економіка,

 

Повний перелік праць

 

Керівництво науковим гуртком «Трансформаційні зрушення в глобальній економіці»