Мазур Наталія Анатоліївна

Мазур Наталія Анатоліївна

Посада – професор кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь доктор економічних наук

Вчене звання професор кафедри обліку і аудиту

Базова освіта: Подільська державна аграрно-технічна академія (нині Подільський державний аграрно-технічний університет), спеціальність «Аграрний менеджмент», 1998 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК

Тема: Соціально-економічні проблеми трудового потенціалу аграрного сектора економіки регіону

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Тринько Роман Іванович, завідувач кафедри статистики і аналізу Львівського державного аграрного університету, м. Львів

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: спеціалізована вчена рада К 29.841.02 Луганського національного аграрного університету

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК)

Тема: Організаційно-економічні засади формування економічного потенціалу підприємств продовольчого підкомплексу Подільського регіону

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, академік НААНУ, заслужений працівник народної освіти України Ткаченко Валентина Григорівна, Луганський національний аграрний університет, ректор

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: спеціалізована вчена рада Д 29.841.02 Луганського національного аграрного університету

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний
працівник (у 2016-2017 н.р.):

Управління змінами, Управління капіталом підприємства, Управління зовнішньоекономічною діяльністю, Основи менеджменту, Менеджмент організацій, Економіка торгівлі, Управління цінами і ціноутворенням

Тематика наукової та консультативної роботи:

в рамках теми «Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств аграрного сектору економіки України»

– член редакційних колегій 3 наукових видань

Завантажити (DOCX, 50KB)