Лотоцький Іван Іванович

Особисті дані науково-педагогічного працівника

Лотоцький Іван Іванович

Посада завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці

Науковий ступінь доктор економічних наук, професор

Освіта

Львівський сільськогоспо-дарський  інститут,  1961р.

Спеціальність – «Економіка і організація сільського господарства»

Вчений агроном-економіст

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук

Спеціальність

08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Тема

Економіка трудових ресурсів

 

Професійна діяльність

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2015-2016 н.р.)

Мотивація персоналу,

Організація праці менеджера,

Менеджмент продуктивності,

Економіка праці і соціально-трудові відносини,

Мотивація персоналу

Повний список праць