Лисак Володимир Юрійович

Науковий ступінь: доцент;

Вчене звання: кандидат економічних наук;

Деталізована інформація:  В 2006 році закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Спеціальність –«Облік і аудит» Бухгалтер-економіст. На кафедрі економіки підприємства працює з  1 вересня 2006 року.

Кандидатська дисертація:

Спеціальність – 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності – харчова промисловість)

Тема роботи – Організаційно-економічні засади використання персоналу підприємств харчової промисловості

Науковий керівник – д.е.н., проф. Д.Ф. Крисанов

Установа, де проведено захист – Національний університет харчових технологій

Тематика наукових досліджень: Формування та використання персоналу  підприємств, інноваційна діяльність, мотивація праці, розвиток людського капіталу України.

 

Курси, що читає:

  1. Управління потенціалом підприємства
  2. Державне регулювання економіки
  3. Економічне управління підприємством
  4. Управління цінами і ціноутворення
  5. Економіка та організація інноваційної діяльності

 

Контактна інформація:

e-mail: v_lisak@ukr.net

Список

наукових та навчально-методичних праць

Лисака Володимира Юрійовича

Завантажити (DOCX, 23KB)